استخدام در Icciran

استخدام در Icciran

سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران با بیش از یک نوزده سال فعالیت، همواره با همکاری اساتید، نخبگان و پژوهشگران، مسیرهای تجارت الکترونیک ارزی و ریالی را ایجاد نموده است.درصورت تمایل جهت همکاری با سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران، لطفا فرم مقابل را تکمیل و ارسال فرمائید.ما پس از بـررسی فرمهای دریافتی، در صـورت نیاز بـه مصاحبه حضوری یا دریافت اطـلاعات تکمیلی، با شما تماس خواهیم گرفت.